Fraflytning

Her finder du forskellige informationer om de ting, du skal være opmærksom på og huske at gøre, når du fraflytter din lejebolig.

Der er normalt tre måneders opsigelsesvarsel på dit lejemål. Det betyder, at du hæfter for lejen i tre måneder, efter lejemålet er opsagt. Det gælder, uanset om du flytter fra lejligheden før selve opsigelsesvarslets udløb. Oplyser du os om, at du ønsker at flytte før opsigelsesvarslets udløb, vil vi selvfølgelig forsøge at genudleje lejligheden, inden de tre måneder er gået.
Det står i din lejekontrakt, præcis hvor lang tids opsigelse, du har på din lejebolig.

Du kan opsige din lejlighed digitalt eller ved at sende en skriftlig opsigelse til os. 
Du skal anføre dit lejernummer, som fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen, dine kontaktoplysninger (mail-adresse og telefonnummer) samt din nye adresse.
Din opsigelse skal være modtaget hos os inden månedens udgang.

Har du en lejlighed, der er overtaget ’som beset’, og er der en konto for indvendig vedligeholdelse, så lukker vi kontoen, når vi modtager din opsigelse. Derfor skal du have godkendt og afregnet vedligeholdelsesarbejder, inden du afleverer din opsigelse, hvis du vil have betalt det udførte arbejde over kontoen. Vær opmærksom på, at det ikke er alt arbejde, du kan få dækket over den indvendige vedligeholdelseskonto.

Mulige nye lejere skal have mulighed for at se din lejlighed, inden du flytter. Derfor er det vigtig, at vi kan komme i kontakt med dig, så vi kan fremvise lejligheden til mulige nye lejere.
Vi vil også meget gerne vide om du på forhånd selv kender nogen, der kunne være interesseret.

Du skal være opmærksom på, at du ifølge din lejekontrakt kan være forpligtet til at fraflytte lejligheden og aflevere nøgler 14 dage før, opsigelsesvarslet udløber. Det skyldes, at lejligheden skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind.

I din lejekontrakt kan du læse, om du har pligt til at istandsætte lejligheden, når du flytter. Omfanget af arbejdet afhænger typisk af, hvornår din lejeaftale er indgået.

Hvis lejeaftalen er indgået før 1. juli 2015, skal du normalt aflevere lejemålet i samme stand, som da du overtog det. Overtog du lejemålet nyistandsat skal det afleveres nyistandsat. Overtog du det som beset, skal det afleveres som beset.

Hvis lejeaftalen er indgået efter 1. juli 2015, skal du betale for malerarbejde og lakering af gulve, hvis det er afkrydset i din lejekontrakt, at du har den indvendige vedligeholdelse, og hvis det bliver vurderet ved fraflytning, at vedligeholdelse er påkrævet. Det er påkrævet, når det er nødvendigt for at bringe lejemålet tilbage til god vedligeholdt stand.

Hvis du ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, modtager du typisk et fradrag i omkostningerne til istandsættelse.

Du skal altid, og uden fradrag, betale for istandsættelsesarbejder, der skyldes misligholdelse af lejemålet. Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:
• lejemålet er brugt forkert (fx malet i farver, som ikke er tilladt i henhold til lejeaftalen)
• der har været røget i lejemålet, så der skal anvendes nikotinspærre inden maling
• lejemålet er vedligeholdt forkert (fx arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt)
• løbende maler- og gulvarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til løbende at foretage indvendig vedligeholdelse (typisk hvert 4-5 år)
• der er udvist forkert adfærd ( f.eks. huller i vægge og mærker på gulve)
• udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader eller om behovet for, at udlejer foretager vedligeholdelsesarbejder.

Uanset om du selv udfører arbejdet, eller du bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet.
Istandsættelsen skal være gennemført inden det tidspunkt, der står i din lejekontrakt. Det er typisk 14 dage før fraflytningsdagen.

Hvis istandsættelsen ikke kan godkendes, udfører vi arbejdet på din regning.

Ønsker du ikke selv at stå for istandsættelsen, sørger vi for det. Også i den situation skal du være fraflyttet lejligheden på det tidspunkt, der står i din kontrakt. Vi bestræber os altid på at gøre istandsættelsen så billig som muligt i forhold til den kvalitet, vi forlanger.

Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig i et brev. Her oplyser vi også, hvad du skal gøre i forbindelse med din fraflytning.

Samtidig med bekræftelsen af din opsigelse sender vi en indkaldelse til et flyttesyn. Flyttesynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, at hele lejligheden skal være tømt og rengjort.

Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, er du naturligvis velkommen til at tage en beboerrepræsentant med til flyttesynet.

Ved flyttesynet gennemgår driftslederen lejligheden og krydser af i en rapport, hvilke arbejder der skal udføres i lejligheden. Af rapporten fremgår også, om det er dig eller udlejer, der skal betale for arbejdet.

Når flytterapporten er udfyldt, får du et eksemplar. Både du og driftslederen skriver under på rapporten.

Hvis du og udlejer ikke er enige om omfanget af din istandsættelsespligt, kan huslejenævnet på din eller udlejers anmodning træffe afgørelse om omfanget af din istandsættelsespligt.

En flytteafregning indeholder en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig og udlejer, blandt andet af dit depositum, forudbetalt husleje og istandsættelse af lejemålet.

Derudover tilbageholdes ofte et mindre a conto-beløb til varme, som først kan opgøres, når det næste varmeregnskab foreligger.

Skal der ikke udføres arbejder i din lejlighed, vil du få en flytteafregning ca. 2-3 uger fra den dato, hvor du ikke længere hæfter for at betale husleje.

Skal der udføres istandsættelsesarbejder i lejligheden, vil der gå nogen tid, inden arbejdet er udført, og inden vi modtager regningerne fra håndværkerne. Derfor vil du typisk få flytteafregningen ca. 6-8 uger efter den dato, hvor du ikke længere hæfter for lejebetaling.
Er du uenig i din flytteafregning, skal du kontakte os skriftligt.