Indflytning

Her finder du forskellige informationer om de ting, du skal være opmærksom på og huske at gøre, når du flytter ind i din nye lejebolig

Ved bevillingen eller afsigelse af en dom tages der stilling til, hvem af Jer, der skal have ret til lejligheden. Den af Jer, som bliver boende, fortsætter lejemålet uden ændringer og overtager hermed alle forpligtelser – HUSK at vi altid skal have besked om ændringerne samt dokumentation hurtigst muligt.

Er du og din kæreste eller sambo ikke gift, skal I have haft fælles husstand i minimum 2 år. 
Fælles husstand vil sige, at I i fællesskab har betalt leje, leveomkostninger m.m. – Som ejendomsadministrator kan vi på vegne af udlejer forlange dokumentation for disse forhold. 
Det er vigtigt, at du husker at sende en ansøgning til os – INDEN – du overdrager lejemålet, da vi skal give vores accept.

Bytte svarer til genudlejning, hvilket betyder, at udlejer har ret til at gennemføre en almindelig fraflytningsprocedure overfor fraflyttende lejer. Udlejer kan derefter indgå lejeaftale med den tilflyttende lejer på samme vilkår, som hvis udlejer selv havde anvisningsretten til lejemålet. 
Hvis dit lejemål i forvejen ikke er et gennemgribende forbedret lejemål – efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 – vil udlejer forlange, at lejemålet bliver gennemgribende forbedret i forbindelse med bytningen, med efterfølgende højere husleje og ændrede nye lejevilkår til følge. 
Hvis du ønsker at bytte dit lejemål (beboelse), er der nogle betingelser der skal være opfyldt.

Du kan kun bytte med en anden lejer af et andet udlejningslejemål – altså IKKE en ejerlejlighed eller andelsbolig. 
Du skal have boet i lejemålet i mindst 3 år.
Lejligheden ved bytning ikke bliver beboet af mere end 1 person pr. beboelsesrum.
Dokumentation for at den nye lejers udlejer vil acceptere byttet.

Ønsker du at bytte, skal du forinden give os klar besked om, hvem du vil bytte med og hvilken bolig, der indgår i byttet.

For at vi kan udarbejde en lejekontrakt til dig, er det vigtigt, at vi får nogle personlige oplysninger på dig.
Vi har bl.a. brug for din mailadresse og dit telefonnummer.
Hvidvaskloven kræver desuden, at vi modtager legitimation fra dig, inden du flytter ind svarende til kopi af pas eller kørekort samt kopi af det gule sygesikringsbevis.
Dette bedes du fremsende til os digitalt. Det er alt afgørende, at vi modtager legitimationen inden vi kan udarbejde en kontrakt.

Lejekontrakten
Det er vigtigt, at du læser din lejekontrakt grundigt igennem, inden den underskrives. Den består af en række bestemmelser fra Lejeloven, der kan være komplicerede. Bagerst i lejekontrakten finder du en vejledning.
Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål.
Det er fire punkter i kontrakten, som er særligt vigtige, at du sætter dig ind i:
• Hvilken stand skal boligen være i, når du flytter ind? Og hvilken stand skal du aflevere boligen i, når du flytter?
• Hvad har du pligt til at vedligeholde?
• Hvordan kan din husleje blive reguleret?
• Er der steder, hvor din lejekontrakt fraviger fra Lejeloven? De er angivet bagerst i § 11 i kontrakten.

Hvis du fortryder
Din underskrift er bindende, derfor forpligter du dig til at betale husleje, når du har underskrevet og returneret lejekontrakten til os.
I kontrakten kan du se dit opsigelsesvarsel, det er typisk løbende måned + 3 måneder. Det gælder også, hvis du fortryder, inden du er flyttet ind. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at genudleje boligen hurtigst muligt.

Når du ønsker at leje en bolig gennem os, skal du betale et depositum. Depositum svarer til tre måneders leje. Ændrer din husleje sig, vil depositum ændre sig tilsvarende.
Et depositum er udlejers sikkerhed for, at du afleverer lejligheden i den stand, der er beskrevet i lejekontrakten, når du flytter. 
Udlejer kan bruge hele eller dele af depositummet til at bringe lejligheden i den stand, der står i lejekontrakten, hvis du ikke har sørget for det inden fraflytningssynet. Afleverer du boligen, som aftalt, får du depositummet tilbage.

Du skal betale forudbetalt husleje
Når du underskriver lejeaftalen, skal du ofte ud over den første måneds husleje inkl. aconto forbrug betal 1-3 måneders forudbetalt husleje .
Når du flytter ud igen, kan du vælge at betale de sidste måneders husleje med den forudbetalte leje. Du skal dog være opmærksom på, at beløbet ikke inkluderer aconto betalinger for vand, varme, beboerkontingent, mv. dette vil du derfor modtage en særskilt opkrævning på.
Ændres din husleje, vil størrelsen af den forudbetalte husleje ændre sig tilsvarende.

Du indkaldes til indflytningssyn
Du modtager en indkaldelse til indflytningssyn på mail, sammen med din nye lejekontrakt. Synet vil foregå samme dag, som du overtager lejemålet. Hvis tidspunktet ikke passer dig, skal du kontakte ejendommens vicevært eller udlejningsafdelingen.
Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte os i god tid og senest to dage før. Hvis du ikke dukker op, vil viceværten gennemføre indflytningssynet alene, da Lejeloven kræver det. Du må gerne sende en stedfortræder til at deltage i synet. Det kræver, at vi ved det på forhånd, og at vi har modtaget en underskrevet fuldmagt fra dig inden.
Vi udarbejder en tilstands- og indflytningsrapport som du underskriver og modtager en kopi af med det samme. Er du ikke mødt op, vil du modtage en kopi på mail.

Inden din indflytning har ejendommens vicevært gennemgået lejligheden for fejl og mangler. Det er alligevel meget vigtigt, at du deltager i indflytningssynet, så du er med til at vurdere lejlighedens stand sammen med vores vicevært.
Indflytningssynet kan vare op til 2 timer alt efter størrelsen på lejligheden, det er derfor vigtigt, at du har god tid. I gennemgår sammen lejemålet, og der bliver skrevet en tilstands- og indflytningsrapport, som beskriver hvilken stand lejemålet er i, når du overtaget det.
Du får rapporten udleveret på dagen. Du bliver vist rundt på ejendommen, så du bliver ordentligt præsenteret for de faciliteter, der er i ejendommen, som fx vaskekælder, cykelparkering og gårdmiljø. Du vil også få udleveret nøglerne til lejligheden.
Inden du kan få udleveret nøgler, har vi sikret os, at vi har en underskrevet lejekontrakt fra dig, og at vi har modtaget din betaling. Mangler vi en underskrevet kontrakt, eller depositum kan vi desværre ikke udlevere nøglerne til din nye bolig, før dette er kommet på plads.

Boligens stand, når du flytter ind
I din lejekontrakt kan du læse, hvilken stand din bolig skal være i, når du overtager den.
Overtager du lejligheden ‘nyistandsat’, er vægge, træværk og lofter nymalede. Gulvene er nylakerede, og lejligheden er rengjort

Fejl og mangelliste
Når du har modtaget en indflytningsrapport har du, som lejer, 14 dage til at indgive en fejl og mangelliste til administrator
Det er f.eks. en god idé at kontrollere installationerne, se efter om vandhanerne drypper eller cisternen løber, undersøge om låsene virker og om vinduerne og dørene binder eller gaber.

Tip – tag billeder
Vores vicevært vil tage billeder af lejligheden ved indflytningssynet, og vi opbevarer disse billeder, så de kan bruges, når du flytter igen.
Du er også meget velkommen til selv at tage dine egne billeder, så du ikke senere bliver i tvivl om, hvordan lejligheden så ud, da du flyttede ind. Det er en god ide at tage billederne, inden der sættes møbler ind. 

Vi vil udbedre fejl og mangler i din bolig hurtigst muligt. Nogle fejl og mangler kan udbedres med det samme, mens andre tager længere tid at udbedre. Nogle fejl og mangler, kan viceværten udbedre, nogle vil kræve en håndværker. 
Der kan være fejl og mangler, man vælger ikke at udbedre, og du vil derfor heller ikke hæfte for disse ved fraflytning. Det vil være fejl og mangler, som er kosmetiske, og som ikke har en funktionsnedsættelse for lejemålet.

Du er ansvarlig for selv at tilmelde dig elforsyningen til lejemålet. Du må frit vælge, hvem du vil bruge som leverandør. Det er meget vigtigt, at du melder dig til hurtigst muligt og inden 5 dage fra du overtager lejligheden.