At bo til leje

Her finder du nærmere information på fremleje af din bolig, hvordan du skal forholde dig i tilfældet af fremleje, dit ansvar mm.

Du har ret til at fremleje din lejlighed – dog er der nogle betingelser, der skal være opfyldt:

• Du skal kunne dokumentere, at din fremleje er midlertidig og skyldes udstationering, forretningsrejse, sygdom, studieophold eller lignende. 

• Fremlejeperioden må højst være 2 år (i en sammenhængende periode)

• Du skal selv udarbejde en skriftlig fremlejeaftale med din lejer. HUSK at sende en kopi af aftalen til os, INDEN fremlejeperioden begynder.

Du kan også fremleje din lejlighed delvist; det vil sige leje et eller flere værelser ud og selv bo i resten af lejligheden – dog må du i dette tilfælde HØJST fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum.

FØR du indgår en fremlejekontrakt, SKAL du orientere os om, at du ønsker at fremleje. 
Det er også vigtigt, at du fortæller din fremlejetager, at det ikke er muligt at overtage boligen efter fremlejeperiodens udløb. Også selvom du vælger ikke at flytte tilbage. 
Hvis du overvejer at udleje via f.eks. Airbnb, skal ovennævnte punkter stadig overholdes – og du skal have godkendelse fra din udlejer. Ellers er der tale om ulovlig fremleje, og du kan risikere, at udlejer ophæver din lejekontrakt.

Det er dig, der har ansvaret!
Selvom du har fremlejet din lejlighed, er det stadig dig, der har ansvaret for, at lejen bliver betalt, at regler overholdes, og at lejligheden ikke vanrøgtes eller misligholdes.
Vi anbefaler, at du selv sørger for at betale lejen, og lade din lejer indbetale direkte til dig, så du sikrer dig, at lejen bliver betalt til tiden hver måned.
Sagt på anden måde; det er dig der står til ansvar overfor os og ikke din fremlejetager.