Servicevejledning

Her finder du nærmere information og guides til almene vedligeholdelse af dit lejemål.

Vagtordning uden for 360 North’s åbningstid
360 North Property management har indgået aftale med Recover Nordic om vagtordning på telefonen, uden for 360 North’s normale åbningstid, og skal sikre at der sker en hurtig indgriben ved alvorlige drift-forstyrrelser eller alvorlige skader på boligen.

Du kan ringe til Recover Nordic på tlf.: 38171449

Akutte skader er typisk:
• Skybrud (ved fare for skade på ejendomme og teknik)
• Storm (Udbedring, hvis der er fare for følgeskader)
• Vand (sprængte vand- og varmerør)
• Varme (Svigt i varmeforsyningen i større omfang – kun i vinterperioden)
• Indbrud (Sikring efter indbrud, hvis døre eller vinduer er brudt op)
• Hærværk (Ødelagte ruder samt afdækning – undgå tyveri/indbrud)
• Elevator (Svigt)
• Kloak/faldstammer (Forstoppelse, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige)

Akutte skader er IKKE:
• En vandhane der drypper eller toilet der løber
• Manglende varme på enkelte radiatorer
• Et tilstoppet køkkenafløb
• En enkelt vaskemaskine eller tørretumbler der ikke virker
• En sikring der er sprunget

Ved Brand: Ring til alarmcentralen på 112 – og derefter til vagttelefonen.

Opstår der en situation, hvor du er i tvivl, kan du ringe til vagtnummeret og forelægge dem skaden. Så laver de en vurdering.
Ved eventuelt misbrug og unødigt udkald af håndværkere, vil betaling blive opkrævet hos den enkelte lejer.

Forekommer der byggearbejde/renovationer på din ejendom, vil du blive varslet 6-8 uger før påbegyndelse af arbejdet.

Hvis vi skal have adgang til dit lejemål, vil du blive varslet eller kontaktet.

Afkalkning af din vandhane:
Læg de aftagelige dele i mildt afkalkningsmiddel i et par minutter. Børst efter med en tandbørste på de tilkalkede områder.
Selve gevindet og tuden på vandhanen kan også afkalkes. Tag her en frysepose med afkalker i. Bind den op omkring tuden på vandhanen og bind den fast med en elastik – lad det virke i et par minutter. 
Skyl derefter delene med vand og sæt dem igen på vandhanen.

Afkalkning af din bruser:

Skru først den tilkalkede håndbruser af bruserslangen og læg den i mildt afkalkningsmiddel i et par minutter. Børst efter med en tandbørste på de tilkalkede områder.
Skyl derefter med vand og påfør igen på bruserslangen.

Hvis man har problemer med manglende varme i sine radiatorer, kan det skyldes, at pakdåsen inde i radiatorventilen har sat sig fast. For at løse problemet kan man forsøge at ”motionere” pakdåsen, så den måske løsner sig.

På din dørtelefon er der en lydløs knap. Tjek om denne er slået til. På nogen af vores dørtelefoner, vil der være en lille rød lampe, som vil lyse, hvis lydløs funktionen er slået til.

Ser du rotter i dit lejemål eller på ejendommens område, kontakt straks din kommune for bekæmpelse af rotter, både inden- og udendørs.

Sørg jævnligt at bruge afløbsrens i dine afløb. Undgå så vidt det er muligt for meget hår, kaffegrums, fedt fra panden m.m. i dit afløb, da det stopper hurtigere til.

Tjek om toilettet løber
Det er ikke altid, du kan se, om dit toilet løber. Men du kan nemt teste det. Når toilettet har stået ubrugt nogle timer, bør kummen være tør. Hvis du holder et stykke toiletpapir ind på den bagerste del af kummen, vil det blive vådt, hvis toilettet løber.

Der er forskel på toiletter

Denne guide gælder til det mest solgte toilet i Danmark nemlig: et Ifö toilet med vippeknap til stort og lille skyl.

Luk for vandet
• Ved siden af dit toilet sidder der sandsynligvis en lille lukkeventil, som du kan slukke for vandet kun til toilettet på.
• Drej den, så der ikke kommer vand til toilettet, mens du skifter pakning.

Fjern vippeknappen
• Vippeknappen kan du tage af ved at stikke en smal genstand ned mellem knap og holder og forsigtigt krænge dem fra hinanden. Dette kan gøres med fingrene ved at trykke ned i den ene ende og hive i den anden.
• Under knappen sidder en topskrue, som løsnes. Når den er løsnet, kan du tage hele knapsystemet op. Husk hvordan det sad sammen, så du kan samle det igen, når du er færdig.

Udløbsventilen tages op
• Tag cisternelåget af toilettet, så du kan komme til indmaden. Her finder du først udløbsventilen. Det er den, vippeknappen sidder over, og som styrer stort og lille skyl.
• Slå den løs ved at sætte en skruetrækker mod gevindet, hvor topskruen sad fast og giv et dask. Så klikker den løs. Prøver du at vriste den løs, risikerer du, at den brækker.
• Har du ikke allerede skyllet vandet ud, kommer det ud, når du tager ventilen op af cisternen.

Nu har du fundet pakningen
• Den sidder i bunden af udløbsventilen og er lige til at pille af med fingrene. Er den lidt svær at få løs, kan du smøre den med lidt opvaskemiddel.
• En ny pakning sættes på, så den tynde del af gummiet vender nedad.

Sæt det hele sammen igen
Når udløbsventilen skal på plads, skal du være opmærksom på, at den skal sidde, som den gjorde før, for at du kan være sikker på, den bliver helt tæt.

Følg så guiden baglæns og voila: toilettet løber nu ingen steder