Vedligeholdelse

Både udlejer og lejer har ansvaret for vedligeholdelse af lejemålet, se nærmere informationer om din vedligeholdelsespligt

Den almindelige vedligeholdelsespligt betyder, at udover den indvendige vedligeholdelse pligt, så har lejer pligt til også at vedligeholde og forny låse og nøgler.

Udlejer er ansvarlig for fornyelse og vedligeholdelse af lejlighedens installationer.

Du har om lejer ansvaret for at vedligeholde og forny inventar samt installationer. Det vil fremgå af lejekontraktens § 11, hvis du har udvidet vedligeholdelsespligt. Det kunne f.eks. være hvidevare, køkkenbordplader, cisterne, haner m.m.

Hvis du som lejer selv har bekostet de hårde hvidevarer, skal du som lejer altid selv bekoste både reparation og udskiftning.